Termin składania ofert: 23 kwietnia 2021 r. do godz. 10:00

Tryb zamówienia: zapytanie ofertowe nr SZ-3-3/2021

 

Ogłoszenie SZ-3-3-2021

Zapytanie Ofertowe SZ-3-3-2021

 

Aktualizacja [28.04.2021]

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty SZ-3-3-2021

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 SZ-3-3-2021_opis przedmiotu zamówienia
załącznik nr 2 SZ-3-3-2021
załącznik nr 3 SZ 3-3-2021
załącznik nr 4 SZ 3-3-2021
Załącznik nr 5 SZ-3-3-2021 Wzór Umowy