Usługi Rehabilitacji Domowej

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Miejscu Piastowym informuje, że posiada w swojej ofercie usługi w zakresie rehabilitacji domowej,  przeznaczonej dla pacjentów, którzy nie poruszają się samodzielnie i nie mają możliwości dotarcia do placówki rehabilitacyjnej.
Skierowanie na zabiegi fizjoterapii w warunkach domowych wystawia lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, a także inni lekarze ubezpieczenia zdrowotnego – lekarze specjaliści.

Z tego rodzaju świadczeń mogą skorzystać pacjenci z zaburzeniami funkcji motorycznych, spowodowanymi:

•    ogniskowymi uszkodzeniami mózgu (stanami po zatorach mózgowych, udarach krwotocznych mózgu, urazach) – w okresie do 12 miesięcy od dnia powstania ogniskowego uszkodzenia mózgu;
•    ciężkimi uszkodzeniami centralnego i obwodowego układu nerwowego odpowiadającymi 5. stopniowi skali oceny stopnia niepełnosprawności zwanej skalą Rankina (warunku tego nie stosuje się wobec osób do ukończenia 18. roku życia);
•    uszkodzeniem rdzenia kręgowego – w okresie do 12 miesięcy od dnia powstania tego uszkodzenia
•    chorobami przewlekle postępującymi, w szczególności: miopatiami, chorobą Parkinsona, zapaleniem wielomięśniowym, rdzeniowym zanikiem mięśni, guzami mózgu, procesami demielinizacyjnymi, kolagenozami, przewlekłymi zespołami pozapiramidowymi, reumatoidalnym zapaleniem stawów;
•    chorobami zwyrodnieniowymi stawów biodrowych lub kolanowych oraz po zabiegach endoprotezoplastyki stawu – w okresie do 6 miesięcy od dnia wykonania operacji;
•    urazami kończyn dolnych  – w okresie do 6 miesięcy od dnia powstania urazu;
•    osobom w stanie wegetatywnym lub apalicznym.

NFZ finansuje do 80 dni zabiegowych w roku kalendarzowym, nie więcej niż pięć zabiegów dziennie. W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego, czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza zlecającego zabiegi, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału NFZ. Rehabilitacja w warunkach domowych nie może być łączona ze świadczeniami hospicjum domowego.

Dodatkowo informujemy, że osoby posiadające znaczny stopień niepełnosprawności są zwolnione z oczekiwania w kolejce i przyjmowane są poza kolejnością.
W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt, tel. 459 595 207.