ul. Szkolna 1

38-455 Głowienka

Informujemy, że szczepienia dzieci zdrowych odbywają się we czwartki w godz. od 15.00 do 17.00, dzieci chore przyjmowane są w tym dniu w godzinach od 17:00 do 18:00 u dr. Justyny Kendry 

Informujemy