Zakład Rehabilitacji w Miejscu Piastowym

Oferowane zabiegi:

Fizykoterapia
– fala uderzeniowa
– laser wysokoenergetyczny
– ultradźwięki
– elektrofonoforeza
– magnetronik
– fonoforeza
– diatermia krótkofalowa
– terapuls
– laseroterapia
– krioterapia
– sollux
– bioptron
– jonoforeza
– galwanizacja
– diadynamik
– interdyn
– prądy Kotza, Traberta, Tensa
– elektrostymulacja

 

Hydroterapia
– masaż wirowy kkg
– masaż wirowy kkd
– masaż wirowy kpl-s
Kinezyterapia
– PNF – metoda nerofizjologiczna
.. redukcji nerwowo-mięśniowej
– terapia metodą McKenziego
– kinesiology taping
– gimnastyka indywidualna (15 min)
– gimnastyka indywidualna (30 min)
– gimnastyka grupowa (30 min)
– gimanstyka w odciążeniu (15 min)
– gimnastyka w odciążeniu (30 min)
– bieżnia (30 min)
– rower (30 min)
– synkopa (do ćwiczeń korekcyjnych)
Masaż leczniczy
– masaż ręczny (częśćiowy lub całkowity)
– drenaż limfatyczny

Rehabilitacja w domu

– ćwiczenia indywidualne
(również wg metod neurofizjologicznych)
– laseroterapia
– bioptron
– elektroterapia
prądy: Tensa, Traberta, Kotza
– jonoforeza
– galwanizacja
– interdyn
– diadynamik
– elektrostymulacja
– tonoliza
– ultradźwięki, fonoforeza
– termoterapia

 

 

POSIADAMY UMOWĘ Z NFZ

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA ZABIEGÓW PŁATNYCH

tel. 459 595 207
NIP: 684-21-32-478