Konkurs ofert nr SK-2-1/2023 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Miejscu Piastowym przez lekarza w zakresie posiadanych kwalifikacji i uprawnień zgodnych z aktualnymi wymogami.                OGŁOSZENIE O KONKURSIE NR SK-2-1/2023 Dyrektor Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Miejscu Piastowym, ul. Dworska 14, 38-430 Miejsce…

Read more

Nabór na stanowisko Informatyk   Dyrektor Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Miejscu Piastowej ogłasza nabór na stanowisko: Informatyk.   Wymagania: wykształcenie wyższe kierunkowe, doświadczenie zawodowe, dyspozycyjność, prawo jazdy kat. B. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku m.in.: wykonywanie obowiązków administratora systemu informatycznego, administrowanie wewnętrzną siecią informatyczną. Utrzymywanie ciągłości pracy systemów informatycznych SPGZOZ i jednostek…

Read more

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NR SK-1-1/2023 Dyrektor Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Miejscu Piastowym, ul. Dworska 14, 38-430 Miejsce Piastowe na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej /tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 711/ oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej ze środków…

Read more

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Miejscu Piastowym poszukuje osoby na stanowisko: Kierownik Działu Administracyjno- Ekonomicznego Miejsce pracy: Miejsce Piastowe Wymagania: Wykształcenie wyższe, Znajomość przepisów ustawy o działalności leczniczej, Znajomość ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Znajomość zagadnień z zakresu finansów publicznych, Znajomość Kodeksu Pracy, Znajomość zasad analizy finansowej, Mile widziana…

Read more

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Miejscu Piastowym poszukuje osoby na stanowisko: Pielęgniarz / Pielęgniarka   Wymagania: aktualne prawo do wykonywania zawodu, wykształcenie: średnie medyczne w zawodzie pielęgniarka lub licencjat pielęgniarstwa, doświadczenie w pracy na stanowisku pielęgniarki/pielęgniarza, praktyczna umiejętność obsługi komputera, silna orientacja na Pacjenta, komunikatywność, empatia, wysoka kultura osobista, sumienność, rzetelność i odpowiedzialność…

Read more