Realizacja szczepień przeciw COVID-19 w sezonie 2023/2024 przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Miejscu Piastowym

 

       Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Miejscu Piastowym od dnia 8 grudnia 2023 roku rozpoczyna szczepienia przeciw COVID-19.

Ministerstwo Zdrowia zaleca przyjęcie szczepionki zaktualizowanej dla podwariantu XBB.1.5 (Omicron) jako kolejnej dawki przypominającej szczepionki przeciw COVID-19 osobom mającym:

– wiek ≥60 lat lub

– niedobory odporności lub choroby współistniejące zwiększające ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19 (dotyczy osób w wieku ≥12 lat) lub

– pracownikom ochrony zdrowia, którzy mają bezpośredni kontakt z pacjentem lub materiałem zakaźnym.

Szczepionka Nuvaxovid (firmy Novavax) zaktualizowana pod aktualnie dominujący podwariant będzie dostępna również dla osób, które wyrażają chęć zaszczepienia i spełniają warunek wieku (osoby, które ukończyły 12 r.ż.) i od ostatniego szczepienia upłynęło co najmniej 6 miesięcy.

Szczepienia mają charakter zalecanych szczepień ochronnych, dla których zakup szczepionek został objęty finansowaniem ministra właściwego do spraw zdrowia, zgodnie z obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2023 r. w sprawie wykazu zalecanych szczepień ochronnych, dla których zakup szczepionek został objęty finansowaniem przez ministra właściwego do spraw zdrowia (Dz. Urz. MZ poz. 88).

 

Główny punkt szczepień znajduje się w Ośrodku Zdrowia w Miejscu Piastowym na ul. Dworskiej 14.

 

Rejestracja dostępna jest pod numerem telefonu 459 595 207 lub za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta.