Wójt Gminy Miejsce Piastowe ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Miejscu Piastowym.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 15 listopada 2022 r. do godziny 10:00.