Nabór na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-umowa o pracę

Dyrektor  Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Miejscu Piastowym ogłasza  nabór  na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz.

Wymagania:

 • aktualne prawo do wykonywania zawodu,
 • średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka lub tytułu zawodowy licencjat pielęgniarstwa,
 • doświadczenie w pracy na stanowisku pielęgniarki/pielęgniarza,
 • praktyczna umiejętność obsługi komputera,
 • silna orientacja na Pacjenta, komunikatywność, empatia, wysoka kultura osobista,
 • sumienność, rzetelność i odpowiedzialność za wykonywanie czynności zawodowych.

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje, staż pracy,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb           niezbędnych do realizacji           procesu rekrutacji przez Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Miejscu Piastowym, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10           maja 2018 roku o ochronie danych           osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000).            

Mile widziane:

 • kursy i szkolenia specjalistyczne.

Termin i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

 • Sekretariat Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Miejscu Piastowym, ul. Dworska 14, 38-430 Miejsce Piastowe
 • lub przesłać pocztą na adres: „Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Miejscu Piastowym, ul. Dworska 14, 38-430 Miejsce Piastowe”

w  terminie do dnia 20.07.2023 r. z adnotacją na kopercie: „Nabór na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz”.

 

Zastrzega się prawo do kontaktu z wybranymi Kandydatami.