Nabór na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz (opieka długoterminowa)

Dyrektor  Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Miejscu Piastowym ogłasza  nabór  na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz.

Wymagania:

 • aktualne prawo do wykonywania zawodu,
 • wykształcenie medyczne,
 • ukończona specjalizacja, kurs kwalifikacyjny lub kurs specjalistyczny lub w trakcie specjalizacji uprawniających do udzielania świadczeń w ramach pielęgniarskiej opieki długoterminowej,
 • doświadczenie w pracy na stanowisku pielęgniarki/pielęgniarza,
 • praktyczna umiejętność obsługi komputera,
 • silna orientacja na Pacjenta, komunikatywność, empatia, wysoka kultura osobista,
 • sumienność, rzetelność i odpowiedzialność za wykonywanie czynności zawodowych

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje, staż pracy,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych           do realizacji procesu           rekrutacji przez Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Miejscu Piastowym, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10           maja 2018 roku o ochronie danych           osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000).            

Termin i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

 • Sekretariat Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Miejscu Piastowym, ul. Dworska 14, 38-430 Miejsce Piastowe
 • lub przesłać pocztą na adres „Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Miejscu Piastowym, ul. Dworska 14, 38-430 Miejsce Piastowe”
 • lub przesłać na adres spgzoz2@wp.pl

 

w  terminie do dnia 10.05.2023 r. z adnotacją na kopercie: „Nabór na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz”.