Nabór na stanowisko Pielęgniarka / Pielęgniarz

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Miejscu Piastowym ogłasza  nabór  na stanowisko Pielęgniarka / Pielęgniarz.

 

Wymagania:

 • aktualne prawo do wykonywania zawodu,
 • wykształcenie: średnie medyczne w zawodzie pielęgniarka/pielęgniarz lub licencjat pielęgniarstwa,
 • praktyczna umiejętność obsługi komputera,
 • silna orientacja na Pacjenta, komunikatywność, empatia, wysoka kultura osobista,
 • sumienność, rzetelność i odpowiedzialność za wykonywanie czynności zawodowych

 

Mile widziane:

 • doświadczenie w pracy na stanowisku pielęgniarki / pielęgniarza,
 • ukończony kurs specjalistyczny z zakresu szczepień ochronnych,
 • ukończony kurs w dziedzinie opieki długoterminowej, pielęgniarstwa rodzinnego lub środowiskowego lub opieki paliatywnej,
 • praktyczna znajomość obsługi programu mMedica.

 

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje, staż pracy,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb  niezbędnych  do  realizacji  procesu  rekrutacji przez Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Miejscu Piastowym, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia  10  maja  2018 roku o ochronie  danych  osobowych  (Dz.U. 2018  1000).   

 

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • przyjazną atmosferę w pracy.

 

Termin i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

 • Sekretariat Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Miejscu Piastowym, ul. Dworska 14, 38-430 Miejsce Piastowe
 • lub przesłać pocztą na adres: „Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Miejscu Piastowym, ul. Dworska 14, 38-430 Miejsce Piastowe” z adnotacją na kopercie: „Nabór na stanowisko Pielęgniarka / Pielęgniarz”.
 • lub przesłać na adres mailowy: ogloszenia@spgzozmp.pl

Dokumenty należy złożyć w  terminie do dnia 12.07.2024 r.

 

Zastrzega się prawo do kontaktu z wybranymi Kandydatami.