Ogłoszenie

 

Informacja dotyczy konkursu ofert nr SK-6-1/2022 wykonywania świadczeń zdrowotnych w Poradni  Leczenia Uzależnień Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Miejscu Piastowym.

 

Miejsce Piastowe, dnia 30 maja 2022 r. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert. Konkurs ofert nr  SK-6-1/2022- wykonywania świadczeń zdrowotnych w Poradni  Leczenia Uzależnień Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Miejscu Piastowym– został rozstrzygnięty. Termin składania ofert upłynął w dniu: 30 maja 2022 r. o godz. 13:00 Złożono do tego czasu 4 oferty.

Ofertę złożyli następujący oferenci:

Lp. Nazwa oferenta

1.Gabinet psychiatryczny lek. Paweł Hejnar Psychiatra, ul. Wojska Polskiego 15, 38-400 Krosno,

2.Gabinet Psychoterapii Sławomir Zuzak, 38-455 Głowienka, ul. św. Jana 6,

3.Gabinet wsparcia psychologiczno-seksuologicznego Julia Bukowczyk, 38-400 Krosno,  ul. A. Mickiewicza 1,

4.Werner Halina-Gabinet Leczenia Uzależnień, 38-400 Krosno, ul. A. Asnyka 13.

 

 Wybrano ofertę złożoną przez:

 Lp. Nazwa oferenta

1. Gabinet psychiatryczny lek. Paweł Hejnar Psychiatra, ul. Wojska Polskiego 15, 38-400 Krosno,

2. Gabinet Psychoterapii Sławomir Zuzak, 38-455 Głowienka, ul. św. Jana 6,

3. Gabinet wsparcia psychologiczno-seksuologicznego Julia Bukowczyk, 38-400 Krosno, ul. A. Mickiewicza 1,

4. Werner Halina-Gabinet Leczenia Uzależnień, 38-400 Krosno, ul. A. Asnyka 13.