Ogłoszenie

Informacja dotyczy konkursu ofert nr SK-3/2024 udzielanie świadczeń lekarskich polegających na wykonywaniu opisów badań RTG oraz wykonywaniu badań USG i ich opisów w Samodzielnym Publicznym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Miejscu Piastowym oraz jego jednostkach organizacyjnych

 Miejsce Piastowe, dnia 30 kwietnia 2024 r.

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert:

Konkurs ofert nr SK-3/2024 – udzielanie świadczeń lekarskich polegających na wykonywaniu opisów badań RTG oraz wykonywaniu badań USG i ich opisów w Samodzielnym Publicznym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Miejscu Piastowym oraz jego jednostkach organizacyjnych został rozstrzygnięty.

Termin składania ofert upłynął w dniu 25 kwietnia 2024 r. o godz. 13:00 Złożono do tego czasu 3 oferty.

Ofertę złożyli następujący Oferenci:

 

L.p. Nazwa Oferenta

  1. Rafał Rydzyk,  ul. Kluczborska 27/3, 31-271 Kraków – Indywidualna Praktyka Lekarska Rafał
            Rydzyk NIP: 6842626973
  2. Paweł Nowak, ul. Szuby 9, 38-400 Krosno – Praktyka Lekarska Paweł Nowak NIP: 6842665619
  3. Karolina Zając, ul. Dębowa 48, 38-400 Krosno –  Specjalistyczna Praktyka Lekarska Karolina
            Zając NIP: 6842537459

 

 Wybrano ofertę złożoną przez:

 

 L.p. Nazwa Oferenta

  1. Rafał Rydzyk,  ul. Kluczborska 27/3, 31-271 Kraków – Indywidualna Praktyka Lekarska Rafał

        Rydzyk NIP: 6842626973

  1. Paweł Nowak, ul. Szuby 9, 38-400 Krosno – Praktyka Lekarska Paweł Nowak NIP: 6842665619
  2. Karolina Zając,  ul. Dębowa 48, 38-400 Krosno –  Specjalistyczna Praktyka Lekarska Karolina

        Zając NIP: 6842537459