W sali kryształowej Domu Ludowego w Łężanach, odbyła się w dniu 6 października uroczysta Gala Zdrowia Gminy Miejsce Piastowe 💎🩺💙
 
Podczas Gali Wójt Gminy Miejsce Piastowe Dorota Chilik wraz z Dyrektorem Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Miejscu Piastowym Jackiem Kusiakiem oraz Zastępcą Dyrektora ds. Lecznictwa Lek. Karoliną Wójcik-Syniec wręczyli honorową odznakę Ministra Zdrowia „ za zasługi dla ochrony zdrowia”🎖
 
Galę rozpoczęła i prowadziła Beata Kaznowska. Po przywitaniu gości przekazała głos Wójtowi Gminy Dorocie Chilik. Wójt podkreśliła ważną rolę służby zdrowia w funkcjonowaniu społeczeństwa
 
„Macie pod swoją opieką mieszkańców naszej gminy, najczęściej całe rodziny, z którymi często znacie się nawet od kilkudziesięciu lat, bo każdy z nas w mniejszym lub większym stopniu powierza Wam swoje zdrowie lub życie. […] Doświadczenia ostatnich lat pokazały, że pracowników służby zdrowia śmiało można nazwać bohaterami…” – przemawiała Wójt.
 
Po oficjalnym rozpoczęciu Gali Zdrowia Gminy Miejsce Piastowe, nastąpiła ceremonia odznaczenia.
 
Odznaczeni honorową odznaką Ministra Zdrowia zostali:

Anna Słyś

Pani Anna jest zatrudniona w SPGZOZ w Miejscu Piastowym od 1.04.1995r., czyli od ponad 28 lat. Ukończyła kurs specjalistyczny w zakresie leczenia ran dla pielęgniarek, kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego oraz kurs specjalistyczny w zakresie szczepień ochronnych. Brała także udział w konferencji szkoleniowej – pielęgniarka i położna w zespole terapeutycznym oraz w kursie – odpowiedzialność pielęgniarek i położnych w zakresie dokumentowania świadczeń opieki. Pani Anna Słyś ukończyła także kurs języka migowego, dzięki któremu może również w łatwiejszy sposób porozumiewać się z głuchoniemymi. Aktualnie pracuje jako pielęgniarka środowiskowo – rodzinna w Głowience. Jest w tym środowisku nie tylko znaną, ale także cenioną od bardzo wielu lat pielęgniarką. Niesie z dużym zaangażowaniem ulgę i pomoc swoim pacjentom.

Alicja Jaracz

Pani Alicja związana z SPGZOZ w Miejscu Piastowym jest od ponad 34 lat. Rozpoczęła pracę 01 grudnia 1988 roku. Ukończyła kurs kwalifikacyjny pielęgniarek środowiskowych – rodzinnych, zorganizowany przez Wojewódzki Zespół Metodyczny Opieki Zdrowotnej – Ośrodek Doskonalenia Kadr Medycznych w Krośnie. Ukończyła także kurs kwalifikacyjny – Pielęgniarstwo w środowisku nauczania i wychowania oraz kurs specjalistyczny w zakresie szczepień ochronnych. Pani Alicja Jaracz wiele lat pracowała w Gabinecie Medycyny Szkolnej w Miejscu Piastowym, obecnie pracuje jako pielęgniarka opieki długoterminowej świadcząc usługi opiekuńcze dla podopiecznych przebywających w Domu Księży Emerytów „EMAUS” w Korczynie. Jest niezwykle oddana w swojej pracy i stanowi wzór koleżanki, która pomaga innym, wprowadza ich w praktyce w arkana tego ważnego i nie łatwego zawodu.

Beata Mateja

Pani Beata pracuje w SPGZOZ od 23 lat. Uczestniczyła w wielu szkoleniach i kursach, m.in.: kurs kwalifikacyjny – pielęgniarstwo w środowisku nauczania i wychowania, kurs w zakresie szczepień ochronnych, kurs specjalistyczny w zakresie: profilaktyka chorób narządu żucia oraz pierwsza pomoc w nagłych stanach stomatologicznych u populacji w wieku szkolnym. Także szkolenia z cyklu Bilans Zdrowia. Pani Beata Mateja posiada także kwalifikacje do pracy jako asystentka stomatologiczna. Nabyte umiejętności na co dzień wykorzystuje pomagając pani  doktor  Małgorzacie Pojnar w gabinecie stomatologicznym w Miejscu Piastowym. Przez wszystkie te lata dowodzi swą pracą, że jest niezwykle dokładnym, przygotowanym, fachowym, ale też koleżeńskim pracownikiem.

Bronisław Pelczar

Ze świadczeń lekarskich Pana doktora Bronisława Pelczara skorzystało już kilka pokoleń mieszkańców Głowienki i innych okolicznych miejscowości. W okresie od 20.07.1965r. do 19.01.2004r. pan doktor zatrudniony był w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Miejscu Piastowym na następujących stanowiskach: lekarz stażysta, kierownik punktu krwiodawstwa, kierownik ośrodka zdrowia w Głowience oraz asystent. Po przejściu na emeryturę tj. od 2.02.2004 roku pan doktor zatrudniony jest na podstawie umowy zlecenia. Pan doktor posiada specjalizację I stopnia z chorób wewnętrznych. Pan Bronisław Pelczar jest bardzo oddany swoim pacjentom i nadal służy im szeroko swoją wiedzą. Dowodem jest chociażby ilość udzielonych porad lekarskich w ubiegłym roku. Wyniosła ona 5.445 porad.

Zaangażowanie i przywiązanie do świadczeniobiorców oraz naszej placówki widać na każdym kroku. Pan doktor zawsze wyraża gotowość do współpracy i chęć dostosowania się do potrzeb pacjentów i ośrodka. Przepracował w naszej placówce już ponad 57 lat.

Danuta Cieśla

Pani Danuta rozpoczęła pracę w SPGZOZ 1 czerwca 2001 roku jako położna, początkowo świadcząc swoją pracę w Ośrodku Zdrowia w Głowience, a następnie w Ośrodku Zdrowia w Miejscu Piastowym. Ukończyła kurs kwalifikacyjny pielęgniarstwo rodzinne dla położnych, kurs dokształcający dla położnych i położnych rodzinnych. A także kurs w zakresie pobierania rozmazów cytologicznych w skriningu raka szyjki macicy, który uprawniający do pobierania rozmazów cytologicznych w skriningu raka szyjki macicy. Pani Danuta Cieśla z zaangażowaniem i pełną odpowiedzialnością podchodzi do swoich obowiązków. Przed każdą wizytą ginekologiczną skrupulatnie przygotowuje stanowisko pracy oraz dopilnowuje, aby każda z pacjentek otrzymała niezbędne informacje. W postawie pani Danuty Cieśli widać duże zaangażowanie i poczucie odpowiedzialności z tytułu wykonywania zawodu położnej przec cały jej okres pracy.

Dorota Słyś

Pani Dorota od 10.05.1996 r. zatrudniona jest w SPGZOZ w Miejscu Piastowym na stanowisku starszej położnej. Obecnie pracuje w Ośrodku Zdrowia w Głowience, gdzie sprawuje opiekę nad kobietami w ciąży, a po rozwiązaniu przeprowadza wizyty patronażowe obejmujące opiekę nad noworodkiem i jego matką. Pani Dorota Słyś ukończyła m.in. kurs kwalifikacyjny położnych środowiskowych – rodzinnych oraz kurs specjalistyczny w zakresie szczepień ochronnych, kurs specjalistyczny w zakresie monitorowania dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu dla położnych. Pani Dorota Słyś jest doświadczoną położną. Zawsze miła i empatyczna w stosunku do swoich podopiecznych i współpracowników.

Grzegorz Markuszka

Pan Grzegorz ukończył Technikum Masażu dla Niewidomych w Laskach. Egzamin z przygotowania zawodowego do pracy jako technik masażysta o specjalności masaż leczniczy zdał uzyskując stopień celujący. Pan Grzegorz Markuszka posiada certyfikaty potwierdzający uczestnictwo m.in. w następujących kursach: Funkcjonalna terapia powięziowa – diagnostyka i leczenie oraz Topografia i badanie palpacyjne układu mięśniowego i szkieletowego oraz technik miękkich w terapii manualnej oraz neuromobilizacja w terapii manualnej. Pan Grzegorz Markuszka odznacza się dużym zaangażowaniem w pracy zawodowej, co przekłada się na satysfakcję pacjentów korzystających z usług rehabilitacyjnych w naszym ośrodku. Pracuje u nas już od ponad 23 lat, cały czas powiększając grono zadowolonych z efektów jego pracy pacjentów. Jest bardzo cenionym pracownikiem.

Grażyna Staniszewska

Panią Grażynę można pytać o historię i funkcjonowanie SPGZOZ w Miejscu Piastowym i podległych placówek. Jest zatrudniona w SPGZOZ od dnia 28 sierpnia 1984 r., czyli niemal od 39 lat. W tym okresie przez wiele lat pracowała jako pielęgniarka środowiskowa. Pani Grażyna Staniszewska celem podnoszenia własnych kwalifikacji zawodowych uczestniczyła w wielu kursach.  Posiada m.in. kurs specjalistyczny w zakresie szczepień ochronnych, kurs kwalifikacyjny – pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek, kurs kwalifikacyjny pielęgniarstwo w środowisku nauczania i wychowania. Na co dzień oddana swojej pracy, zawsze pogodna i uśmiechnięta, pełna empatii i cierpliwości. Jako doświadczona pielęgniarka zawsze chętna do przekazania wiedzy młodszym koleżankom. To bardzo ceniony pracownik.

Małgorzata Pojnar

Pani doktor Małgorzata ukończyła pierwszy stopień specjalizacji w zakresie stomatologii ogólnej. W Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Miejscu Piastowym zatrudniona jest od 1 lipca 1995 roku, czyli już ponad 28 lat. Przez cały ten czas bardzo fachowo ale też niezwykle życzliwie pomaga swoim pacjentom. Obecnie pani doktor pracuje w  Poradni Stomatologicznej w Miejscu Piastowym mieszczącej się w dużej szkole podstawowej. Dzięki temu znana jest bardzo dobrze młodzieży szkolnej. Panią Małgorzatę Pojnar chętnie odwiedzają uczniowie, którzy aktualnie uczęszczają do szkoły, ale także pamiętają ją roczniki, które już opuściły mury placówki. Pozostali jednak nadal jej wdzięcznymi i wiernymi pacjentami.

Marta Wilk

Pani Marta posiada tytuł specjalisty w zakresie medycyny rodzinnej oraz pierwszy stopień specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych. Na co dzień pracuje jako lekarz podstawowej opieki zdrowotnej w ośrodku Zdrowia w Głowience, a z jej usług korzysta wielu mieszkańców Głowienki i ościennych miejscowości. W Samodzielnym Publicznym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej zatrudniona jest od 32 lat. Pani Marta Wilk zawsze dba o dobro pacjenta. Jest szczerze zaangażowana w świadczenie pomocy swoim pacjentom od bardzo wielu lat.

Galę uświetniły swoim występem Julia Sechman i Marcelina Albrycht – ze Studia Wokalno Instrumentalnego Krzysztof Zajdel.