Ogłoszenie

Informacja dotyczy konkursu ofert nr SK/24/1/2020-wykonywanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Kardiologicznej

Miejsce Piastowe, dnia 17 grudnia 2020 r. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert Konkurs ofert nr SK/24/1/2020-wykonywanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Kardiologicznej Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Miejscu Piastowym przez lekarza w zakresie posiadanych kwalifikacji i uprawnień zgodnych z aktualnymi wymogami– został rozstrzygnięty Termin składania ofert upłynął w dniu: 16 grudnia 2020 r. o godz. 13 00 Złożono do tego czasu 3 oferty.
Ofertę złożyli następujący oferenci:

Lp. Nazwa oferenta
1 Indywidualna Praktyka Lekarska lek. Paweł Janowski 38 – 400 Krosno ul. Korczyńska 26
2.Praktyka Lekarska Natalia Sołtysik 38-481 Rymanów Zdrój, ul. Spacerowa 30
3 Indywidualna Praktyka Lekarska Julita Jasionowska, 38-480 Rymanów, Nowa Wieś 3

Wybrano ofertę złożoną przez:
Lp. Nazwa oferenta
1 Indywidualna Praktyka Lekarska lek. Paweł Janowski 38 – 400 Krosno ul. Korczyńska 26
2. Praktyka Lekarska Natalia Sołtysik 38-481 Rymanów Zdrój, ul. Spacerowa 30
3. Indywidualna Praktyka Lekarska Julita Jasionowska, 38-480 Rymanów, Nowa Wieś 3