Ogłoszenie

Informacja dotyczy konkursu ofert nr SK/21/1/2020 -wykonywanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Chirurgicznej.

Miejsce Piastowe, dnia 22 grudnia 2020 r. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert. Konkurs ofert nr SK/21/1/2020-wykonywanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Chirurgicznej Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Miejscu Piastowym przez lekarza w zakresie posiadanych kwalifikacji i uprawnień zgodnych z aktualnymi wymogami– został rozstrzygnięty. Termin składania ofert upłynął w dniu: 21 grudnia 2020 r. o godz. 13 00 Złożono do tego czasu 2 oferty.
Ofertę złożyli następujący oferenci:

Lp. Nazwa oferenta
1. Prywatny Gabinet Lekarski Lek. Dariusz Śliwiński, 39-110 Wielopole Skrzyńskie, Wielopole Skrzyńskie 448
2. Prywatny Gabinet Lekarski Śliwiński Andrzej, 35-304 Rzeszów, ul. Czesława Miłosza 64.

Wybrano ofertę złożoną przez:
Lp. Nazwa oferenta
1. Prywatny Gabinet Lekarski Lek. Dariusz Śliwiński, 39-110 Wielopole Skrzyńskie, Wielopole Skrzyńskie 448
2. Prywatny Gabinet Lekarski Śliwiński Andrzej, 35-304 Rzeszów, ul. Czesława Miłosza 64.