Ogłoszenie

Informacja dotyczy konkursu ofert nr SK/11/1/2020 -wykonywanie świadczeń zdrowotnych w Poradniach Ginekologiczno-Położniczych

Miejsce Piastowe, dnia 21 grudnia 2020 r. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert. Konkurs ofert nr SK/11/1/2020-wykonywanie świadczeń zdrowotnych w Poradniach Ginekologiczno-Położniczych Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Miejscu Piastowym przez lekarza w zakresie posiadanych kwalifikacji i uprawnień zgodnych z aktualnymi wymogami– został rozstrzygnięty. Termin składania ofert upłynął w dniu: 2 grudnia 2020 r. o godz. 13 00 Złożono do tego czasu 3 oferty.
Ofertę złożyli następujący oferenci:

Lp. Nazwa oferenta
1 Indywidualna Praktyka Lekarska Iryna Nawrocka, 38-406 Odrzykoń ul. ks. Józefa Panasia 3
2. Specjalistyczna Praktyka Lekarska Marzena Oskarbska-Bazia, 38-400 Krosno, ul. S. Staszica 173
3. Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek. Jadwiga Gierad-Pietrzkiewicz,38-400 Krosno, ul. Krakowska 310

Wybrano ofertę złożoną przez:
Lp. Nazwa oferenta
1 Indywidualna Praktyka Lekarska Iryna Nawrocka, 38-406 Odrzykoń ul. ks. Józefa Panasia 3
2. Specjalistyczna Praktyka Lekarska Marzena Oskarbska-Bazia, 38-400 Krosno, ul. S. Staszica 173
3. Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek. Jadwiga Gierad-Pietrzkiewicz,38-400 Krosno, ul. Krakowska 310