TEST

With our special Zen Life master guide, you will be guided to becoming a person living a simple and easy life. We have helped thousands of people reach their potential.

Strefa Pacjenta Strefa Pacjenta Strefa Pacjenta Strefa Pacjenta Strefa Pacjenta Strefa Pacjenta

Podstawowa Opieka Zdrowotna

Każdy pacjent ubezpieczony powinien mieć swojego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza rodzinnego
(pierwszego kontaktu).Wyboru swojego lekarza dokonywaliśmy gdy w 1999 roku weszła w życie reforma opieki zdrowotnej.W tej chwili nie ma już rejonizacji, możemy więc zapisać się do lekarza pierwszego kontaktu bez względu na rejon zamieszkania. Świadczenia w POZ udzielane są osobom, które dokonały wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej POZ…

Potwierdzenie prawa doświadczeń

Osoba, która zamierza skorzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej musi potwierdzić prawo do świadczeń zdrowotnych.Pacjent ma obowiązek przedstawić potwierdzenie prawa do ich uzyskania.Do czasu wydania Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń jest każdy dokument, który potwierdza uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności dokument potwierdzający opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, np.: dla osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę

Usługi Rehabilitacji Domowej

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Miejscu Piastowym informuje, że posiada w swojej ofercie usługi w zakresie rehabilitacji domowej,  przeznaczonej dla pacjentów, którzy nie poruszają się samodzielnie i nie mają możliwości dotarcia do placówki rehabilitacyjnej.Skierowanie na zabiegi fizjoterapii w warunkach domowych wystawia lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, a także inni lekarze ubezpieczenia zdrowotnego – lekarze specjaliści.Z tego rodzaju świadczeń mogą skorzystać pacjenci z zaburzeniami funkcji motorycznych, spowodowanymi:

Aktualności

Informacje Ogólne

SPG ZOZ Miejesce Piastowe został utworzony w 1998 roku. Posiada umowę z NFZ na świadczenie usług medycznych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, specjalistyki z zakresu ginekologii i rehabilitacji. Naszym celem jest profilaktyka, zapobieganie i leczenie dzieci i dorosłych Usługi wykonywane są przez fachową i wykształconą kadrę medyczną. Ośrodek jest w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych (podjazdy, łazienki, gabinety).

Ośrodek Zdrowia w Łężanach mieści się w domu ludowym w Łężanach Świadczymy usługi medyczne z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarstwa środowiskowego oraz profilaktyki szkolnej.

Ośrodek Zdrowia w Widaczu powstał w 2004 roku,w pomieszczeniach szkoły podstawowej. Wykonany remont pozwolił na uruchomienie gabinetu lekarskiego, zabiegowego oraz stomatologicznego. Wykonano podjazd dla ludzi niepełnosprawnych oraz przystosowano wszystkie pomieszczenia dla ich potrzeb.

Ośrodek Zdrowia w Głowience otacza fachową opieką medyczną mieszkańców pobliskich miejscowości (Głowienka, Wrocanka, Niżna Łąka) od 15 sierpnia 1959 roku. W latach 2007-2008 przeprowadzono gruntowny remont: gabinetów lekarskich, poczekalni i pomieszczeń sanitarnych. Wykonano podjazdy dla osób niepełnosprawnych a chcąc ułatwić pacjentom korzystanie z gabinetów na piętrze wybudowano windę. Głównym celem naszej działalności jest dobro pacjentów.

SPG ZOZ Ośrodek Zdrowia Targowiska powstał w 2005 roku przy szkole podstawowej w Targowiskach. W gruntownie wyremontowanych i przystosowanych do wymagań pomieszczeniach powstały gabinety: lekarza POZ, higieny szkolnej oraz nowocześnie wyposażony gabinet stomatologiczny, który świadczy usługi mieszkańcom.

Skontaktuj się z nami

tel. 13 43 530 17
fax. 13 43 530 17 wew 25

Adres

ul. Dworska 14
38-430 Miejsce Piastowe

Dane placówki

REGON: 370442381
NIP: 684-21-32-478