W sezonie 2023/2024 obowiązują nowe zmiany w zakresie refundacji szczepionek przeciw grypie.

Szczepionka Influvac Tetra

50% refundacji dotyczy każdego pacjenta powyżej 6 miesiąca życia, a więc zarówno dzieci jak i wszystkich dorosłych. Koszt szczepionki z 50% refundacją= 25,73 zł.

100% refundacji (bezpłatne szczepionki) przysługują kobietom w ciąży i osobom w wieku 75+.

Szczepionka Vaxigrip Tetra   

50% refundacji dotyczy dzieci powyżej 6 miesiąca życia, dorosłych w wieku 18-64 lata z grup ryzyka* i wszystkich dorosłych w wieku 65-74 lata. Koszt szczepionki z 50% refundacją= 25,95 zł.

100% refundacji (bezpłatne szczepionki) przysługują kobietom w ciąży i osobom w wieku 75+.

Szczepionka Fluenz Tetra (donosowa)

50% refundacji dotyczy dzieci w wieku 24 m.ż.-18 r.ż. Koszt szczepionki z 50% refundacją= 47,12 zł.

 

Do 50% refundacji lub uzyskania bezpłatnej szczepionki wymagana jest recepta na szczepionkę przeciw grypie od lekarza. Receptę na szczepionkę bez refundacji (pełnopłatną) może wystawić również farmaceuta.

*Grupy ryzyka do szczepień przeciw grypie obejmują: pacjenci o zwiększonym ryzyku wystąpienia powikłań pogrypowych tj.: 1) po transplantacji narządów, 2) chorujących na niewydolność układu oddechowego, astmę oskrzelową, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, niewydolność układu krążenia, chorobę wieńcową, niewydolność nerek, nawracający zespół nerczycowy, choroby wątroby, choroby metaboliczne (w tym cukrzycę), choroby neurologiczne i neurorozwojowe; 3) w stanach obniżonej odporności (w tym po przeszczepie tkanek i chorujących na nowotwory układu krwiotwórczego).

Uprawnienia do refundowanej szczepionki przeciw grypie wynikają z uprawnień i ubezpieczenia zdrowotnego.

Źródło: Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. https://dziennikmz.mz.gov.pl/DUM_MZ/2023/49/akt.pdf