Nabór na stanowisko osoby odpowiedzialnej za utrzymanie czystości (w celu zastępstwa)

 Dyrektor  Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Miejscu Piastowym ogłasza nabór na stanowisko osoby odpowiedzialnej za utrzymanie czystości w Ośrodku Zdrowia w Miejscu Piastowym.

 Planowany termin zatrudnienia: od 05.07.2024 r. do 19.07.2024 r. oraz od 01.08.2024 r. do 09.08.2024 r.

 Miejsce pracy: Ośrodek Zdrowia w Miejscu Piastowym

 Proponowana forma zatrudnienia: umowa zlecenia

 Wymagania:

  • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku;
  • sumienność, rzetelność i odpowiedzialność za wykonywanie czynności zawodowych;
  • umiejętność dobrej organizacji pracy.

 Wymagane dokumenty:

  • CV,
  • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb  niezbędnych  do  realizacji  procesu  rekrutacji przez Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Miejscu Piastowym, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia  10  maja  2018 roku o ochronie danych  osobowych  (Dz.U. 2018 poz. 1000).

Termin i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

  • Sekretariat Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Miejscu Piastowym, ul. Dworska 14, 38-430 Miejsce Piastowe
  • lub przesłać pocztą na adres: „Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Miejscu Piastowym, ul. Dworska 14, 38-430 Miejsce Piastowe”
  • lub przesłać na adres: ogloszenia@spgzozmp.pl

w  terminie do dnia 03.07.2024 r. z adnotacją na kopercie: „Nabór na stanowisko osoby odpowiedzialnej za utrzymanie czystości”.

 

Zastrzega się prawo do kontaktu z wybranymi Kandydatami.