Informacja dotyczy konkursu ofert nr SK/68/1/2021-wykonywanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Neurologicznej

 

Miejsce Piastowe, dnia 27 lipca 2021 r. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert Konkurs ofert nr SK/68/1/2021-wykonywanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Neurologicznej Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Miejscu Piastowym przez lekarza w zakresie posiadanych kwalifikacji i uprawnień zgodnych z aktualnymi wymogami– został rozstrzygnięty Termin składania ofert upłynął w dniu: 27 lipca 2021 r. o godz. 13 00 Złożono do tego czasu 2 oferty.

Ofertę złożyli następujący oferenci:

Lp. Nazwa oferenta

  1. Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek. Artur Rydzyk 38-400 Krosno, ul. Korczyńska 49
  2. Praktyka Lekarska lek. Piotr Jakubowicz 38-440 Iwonicz, ul. Floriańska 30

 

 Wybrano ofertę złożoną przez:

 Lp. Nazwa oferenta

  1. Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek. Artur Rydzyk 38-400 Krosno, ul. Korczyńska 49
  2. Praktyka Lekarska lek. Piotr Jakubowicz 38-440 Iwonicz, ul. Floriańska 30