Nabór na stanowisko sprzątaczka
(w celu zastępstwa)

Nabór na stanowisko sprzątaczka

Dyrektor  Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Miejscu Piastowym ogłasza  nabór  na stanowisko sprzątaczka.

Planowany termin zatrudnienia: od 16.10.2023 r. do 30.11.2023 r. (z możliwością przedłużenia).

Miejsce pracy: Ośrodek Zdrowia w Głowience oraz Zakład Rehabilitacji w Głowience

Proponowana forma zatrudnienia: umowa zlecenia

Wymagania:

  • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku;
  • sumienność, rzetelność i odpowiedzialność za wykonywanie czynności zawodowych;
  • umiejętność dobrej organizacji pracy.

Wymagane dokumenty:

  • CV,
  • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje, staż pracy,
  • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb  niezbędnych  do  realizacji  procesu  rekrutacji przez Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Miejscu Piastowym, zgodnie  z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia  10  maja  2018 roku o ochronie  danych  osobowych  (Dz.U.2018  1000).   

Termin i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

  • Sekretariat Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Miejscu Piastowym, ul. Dworska 14, 38-430 Miejsce Piastowe
  • lub przesłać pocztą na adres: „Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Miejscu Piastowym, ul. Dworska 14, 38-430 Miejsce Piastowe”
  • lub przesłać na adres: spgzoz2@wp.pl

w  terminie do dnia 09.10.2023 r. z adnotacją na kopercie: „Nabór na stanowisko sprzątaczka”.

 

Zastrzega się prawo do kontaktu z wybranymi Kandydatami.