Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Miejscu Piastowym

poszukuje osoby na stanowisko:

Pielęgniarz / Pielęgniarka

 

Wymagania:

 • aktualne prawo do wykonywania zawodu,
 • wykształcenie: średnie medyczne w zawodzie pielęgniarka lub licencjat pielęgniarstwa,
 • doświadczenie w pracy na stanowisku pielęgniarki/pielęgniarza,
 • praktyczna umiejętność obsługi komputera,
 • silna orientacja na Pacjenta, komunikatywność, empatia, wysoka kultura osobista,
 • sumienność, rzetelność i odpowiedzialność za wykonywanie czynności zawodowych.

Mile widziany:

 • ukończony kurs specjalistyczny z zakresu szczepień ochronnych,
 • praktyczna znajomość obsługi programu mMedica.

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje, staż pracy,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb  niezbędnych  do realizacji  procesu  rekrutacji przez Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Miejscu Piastowym, zgodnie  z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10  maja  2018 roku o ochronie  danych  osobowych  (Dz.U.2018  1000).

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • przyjazną atmosferę w pracy.

 

Termin i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

 • Dokumenty aplikacyjne należy przesłać pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz” na adres:

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Miejscu Piastowym
ul. Dworska 14
38-430 Miejsce Piastowe

lub

 • przesłać w wersji elektronicznej na adres spgzoz2@wp.pl do dnia 07 lutego
  2023 r.

 

 

Zastrzega się prawo do kontaktu z wybranymi Kandydatami.