Ogłoszenie

 

Informacja dotyczy konkursu ofert nr SK-3-1/2022 udzielanie świadczeń lekarskich polegających na wykonywaniu opisów badań RTG oraz wykonywaniu badań USG i ich opisów  w Samodzielnym Publicznym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Miejscu Piastowym

 

Miejsce Piastowe, dnia 28 lutego 2022 r. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert. Konkurs ofert nr  SK-3-1/2022- udzielanie świadczeń lekarskich polegających na wykonywaniu opisów badań RTG oraz wykonywaniu badań USG i ich opisów przez lekarza w zakresie posiadanych kwalifikacji  i uprawnień zgodnych z aktualnymi wymogami– został rozstrzygnięty. Termin składania ofert upłynął w dniu: 22 lutego 2022 r. o godz. 13:00 Złożono do tego czasu 7 ofert.

Ofertę złożyli następujący oferenci:

Lp. Nazwa oferenta

1. Zuzanna Baraś, 38-420 Korczyna, ul. Jana Szczepanika 11P,

2 .Krzysztof Bełch Indywidualna Praktyka Lekarska, 38-100 Strzyżów, ul. Sportowa 31 ,

3. Prywatna Praktyka Lekarska Radosław Garbarz, 37-700 Przemyśl, ul. Monte Cassino 16,

4. Barbara Janusz, 38-400 Krosno, ul. Stefana Żeromskiego 19A,

5. Indywidualna Praktyka Lekarska Rafał Rydzyk, 31-271 Kraków, ul. Kluczborska 27/3,

6. Mateusz Szczepaniak Indywidualna Praktyka Lekarska, ul. Grodzka 73B/5, 38-400 Krosno,

7. Specjalistyczna Praktyka Lekarska Karolina Zając ,38-400 Krosno, ul. Dębowa 48

 

 

Wybrano ofertę złożoną przez:

Lp. Nazwa oferenta

1. Zuzanna Baraś, 38-420 Korczyna, ul. Jana Szczepanika 11P,

2. Krzysztof Bełch Indywidualna Praktyka Lekarska, 38-100 Strzyżów, ul. Sportowa 31 ,

3. Prywatna Praktyka Lekarska Radosław Garbarz, 37-700 Przemyśl, ul. Monte Cassino 16,

4. Barbara Janusz, 38-400 Krosno, ul. Stefana Żeromskiego 19A,

5. Indywidualna Praktyka Lekarska Rafał Rydzyk, 31-271 Kraków, ul. Kluczborska 27/3,

6. Mateusz Szczepaniak Indywidualna Praktyka Lekarska, ul. Grodzka 73B/5, 38-400 Krosno,

7. Specjalistyczna Praktyka Lekarska Karolina Zając ,38-400 Krosno, ul. Dębowa 48.