Nabór na stanowisko Fizjoterapeuta

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Miejscu Piastowej ogłasza nabór na stanowisko: Fizjoterapeuta

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe,
 • aktualne prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty,
 • prawo jazdy kat. B oraz posiadanie samochodu osobowego z możliwością wykorzystania
  go w celach służbowych (dojazd do domu pacjenta),
 • życzliwe podejście w kontakcie z pacjentem,
 • dyspozycyjność,
 • mile widziane doświadczenie zawodowe.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku m.in.:

 • Przeprowadzanie oceny stanu fizycznego pacjenta,
 • Ustalanie programu leczenia oraz wykonywanie zabiegów fizjoterapeutycznych
  z wykorzystaniem różnych metod fizjoterapii,
 • Monitorowanie postępów pacjenta i dostosowanie programu rehabilitacyjnego
  w miarę potrzeby,
 • Prowadzenie dokumentacji medycznej,
 • Praca bezpośrednio u pacjentów w domu oraz w Zakładzie Rehabilitacji Leczniczej
  w Miejscu Piastowym i Głowience oraz w Pracowni Fizjoterapii w Korczynie.

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje oraz staż pracy,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz
  o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Miejscu Piastowym, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000).

 Oferujemy:

 • umowa o pracę lub umowę zlecenie lub zatrudnienie na podstawie własnej działalności gospodarczej.

Termin i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

 • Sekretariat Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej
  w Miejscu Piastowym, ul. Dworska 14, 38-430 Miejsce Piastowe,
 • lub przesłać pocztą na adres „Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Miejscu Piastowym, ul. Dworska 14, 38-430 Miejsce Piastowe”,
 • lub przesłać na adres ogloszenia@spgzozmp.pl

W terminie do dnia 22.05.2024 r. z adnotacją na kopercie „ Nabór na stanowisko Fizjoterapeuta”

Zastrzega się prawo do kontaktu z wybranymi Kandydatami.