𝗜𝗡𝗙𝗢𝗥𝗠𝗔𝗖𝗝𝗔
𝗪𝘀𝘇𝘆𝘀𝘁𝗸𝗶𝗰𝗵 𝗰𝗵𝗲̨𝘁𝗻𝘆𝗰𝗵 𝗻𝗮 𝘀𝗽𝗿𝗮𝘄𝗱𝘇𝗲𝗻𝗶𝗲 𝘀𝘄𝗲𝗴𝗼 𝘇𝗱𝗿𝗼𝘄𝗶𝗮 𝗽𝗼𝗱 𝗸𝗮̨𝘁𝗲𝗺 𝘇𝗮𝗸𝗮𝘇̇𝗲𝗻𝗶𝗮 𝗖𝗢𝗩𝗜𝗗-𝟭𝟵 𝘇𝗮𝗽𝗿𝗮𝘀𝘇𝗮𝗺𝘆 𝗻𝗮 𝗱𝗮𝗿𝗺𝗼𝘄𝗲, 𝘀𝘇𝘆𝗯𝗸𝗶𝗲 𝘁𝗲𝘀𝘁𝘆 𝗮𝗻𝘁𝘆𝗴𝗲𝗻𝗼𝘄𝗲 𝗻𝗮 𝗸𝗼𝗿𝗼𝗻𝗮𝘄𝗶𝗿𝘂𝘀𝗮 𝘄 𝗦𝗣𝗚 𝗭𝗢𝗭 𝗠𝗶𝗲𝗷𝘀𝗰𝗲 𝗣𝗶𝗮𝘀𝘁𝗼𝘄𝗲.
Test antygenowy jest jednym z badań wykorzystywanych w diagnostyce koronawirusa, rekomendowanym przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) w diagnostyce zakażeń SARS-CoV-2.
Test antygenowy pozwala na szybkie, jakościowe wykrycie antygenu SARS-CoV-2 w próbkach wymazu z nosa lub nosogardzieli (w zależności od rodzaju testu), dopuszcza wstępną diagnozę COVID-19.
𝗝𝗮𝗸 𝗽𝗿𝘇𝗲𝗯𝗶𝗲𝗴𝗮 𝗯𝗮𝗱𝗮𝗻𝗶𝗲?
1. Przed wykonaniem testu personel medyczny przeprowadza z pacjentem wywiad na temat stanu zdrowia.
2. Personel medyczny za pomocą jałowej wymazówki pobiera materiał z nosa: pacjent ma odchyloną do tyłu głowę, a badający przez ok. 10 sekund delikatnie obraca wymazówkę w każdym nozdrzu.
3. Po pobraniu wymazu, próbkę materiału nanosi się do otworu na płytce testowej i po określonym czasie dokonuje odczytu.
4. Po badaniu pacjent na miejscu czeka na wyniki, które dostępne są w przeciągu około 15 minut.
𝗧𝗲𝘀𝘁𝘆 𝘀𝗮̨ 𝗕𝗘𝗭𝗣Ł𝗔𝗧𝗡𝗘 𝗶 𝗿𝗲𝗮𝗹𝗶𝘇𝗼𝘄𝗮𝗻𝗲 𝗯𝗲𝘇 𝘀𝗸𝗶𝗲𝗿𝗼𝘄𝗮𝗻𝗶𝗮.